Pedro @porquesoymason

46 años, ingeniero.

20 años en la masonería.

Vaig entrar a la maçoneria als 26 anys per curiositat. Mirant per internet, vaig trobar una pàgina que em va cridar l’atenció i m’hi vaig posar en contacte.  Al principi em costava integrar-me, però primer de tot em vaig quedar perquè era un lloc on et proposaven pensar coses diferents i, a poc a poc, em vaig adonar que era un lloc tolerant i segur on poder dialogar i pensar en qualsevol cosa amb els altres. Amb el temps vaig trobar afinitat amb la gent i la sensació era com si hagués entrat amb una barca en un afluent i de sobte et trobes a l’Ebre, amb una amplitud gairebé insondable i inesperada.

Entré en la masonería con 26 años por curiosidad. Mirando por internet, encontré una página que me llamó la atención y contacté. Al principio me costó un poco integrarme, pero ante todo me quedé porque era un sitio donde te proponían pensar cosas diferentes y poco a poco me di cuenta de que era un lugar tolerante y seguro donde podía dialogar y pensar sobre cualquier cosa con los demás. Con el tiempo fui encontrando afinidad con gente y la sensación era como si hubiera entrado con un bote en un afluente y de repente te encuentras en el Ebro, con una amplitud casi inabarcable e inesperada.

En la francmaçoneria trobes figures fascinants amb molta aura humana i intel·lectual, però un dels ensenyaments de la maçoneria és precisament, no deixar-te enlluernar i qüestionar-ho tot per tu mateix. Una vegada que treus l’aura i descobreixes les persones que hi ha al darrere, encara és més fascinant perquè et permet fer llaços d’amistat amb persones que a la vida hauries creuat camins amb elles.

En masonería encuentras figuras fascinantes con mucha aura humana e intelectual, pero una de las enseñanzas de la masonería es precisamente no dejarte deslumbrar y cuestionarlo todo por ti mismo. Una vez les quitas el aura y descubres a las personas que hay detrás, es aún más fascinante todavía porque te permite trabar lazos de amistad con gente que en la vida te hubieras cruzado con ellos.

El més important que m’ha donat la maçoneria és trobar un lloc on em sento lliure i segur, parlar de tot i a on comparteixo amb gent que em digui sincerament què pensa, oferint-me altres punts de vista i on no pateixes  interferències arbitràries amb la teva llibertat.

Lo más importante que me ha dado la masonería es encontrar un sitio donde me siento libre y seguro para poder hablar de todo y donde comparto con personas que me dicen con sinceridad lo que ellas piensan, ofreciéndome otros puntos de vista y donde no sufres interferencias arbitrarias sobre tu libertad.

A nivell personal, no puc dir com seria si no hagués estat maçó durant tota la meva vida adulta, però m’inclino a pensar que m’ha donat paciència, obertura de ment, m’ha ajudat a veure les meves deficiències i m’ha ofert un lloc per superar-les. També he trobat suport a les aventures personals i intel·lectuals, ja que pots emprendre projectes i gairebé sempre trobes algú que vol compartir-los, dons la francmaçoneria té un fort component de crida a l’acció per emprendre a nivell social, intel·lectual o personal. Una altra cosa que m’ha ensenyat la francmaçoneria és respectar-me a mi mateix, ja que els que no es respecten a si mateixos tampoc respecten els altres. A la vida has de saber decidir per tu mateix, i crec que la força del meu caràcter també és gràcies a la maçoneria.

A nivel personal, no puedo decir cómo sería yo si no hubiera sido masón durante toda mi vida adulta, pero me inclino a pensar que me ha dado paciencia, amplitud de miras, me ha ayudado a ver mis carencias y me ha ofrecido un lugar para superarlas. También he encontrado apoyos para aventuras personales e intelectuales ya que puedes emprender proyectos y casi siempre encuentras a alguien que quiere compartirlos ya que la masonería tiene un componente muy fuerte de llamada a la acción para emprender a nivel social, intelectual o personal. Otra cosa que me ha enseñado la masonería es a respetarme a mí mismo, ya que quien no se respeta a si mismo tampoco respeta a los demás. En la vida hay que saber decidir por uno mismo, y creo que esa fortaleza de carácter también es gracias a la masonería.

Aconsellaria als joves que ho provin, hi haurà qui no els agradi, però el que està clar és que la maçoneria és una gran escola de ciutadania, qüestionament i compromís amb les teves idees i els teus projectes.

A los jóvenes les aconsejaría que lo probaran, habrá a los que no les guste, pero lo que está claro es que la masonería es una gran escuela de ciudadanía, de cuestionamiento y de compromiso con tus ideas y tus proyectos.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Traducir